Metropoliavierailu

22.5.2023

Aloitimme yhteisellä lounaalla ravintola Arabianrannassa. Sen aikana Jouko kertoi yleisesti elokuva-alan koulutuksesta Metropoliassa. Tutkintonimike on medianomi (AMK) ja koulutuksen nimi Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma. Ensimmäisen opiskeluvuotena kaikilla on samanlainen opintosisältö, mutta jatkossa on mahdollisuus painottua kuvan ja leikkauksen, äänen, tuotannon, käsikirjoituksen tai median sisällöntuotannon opintoihin. Opintojen suunniteltu kestoaika on neljä vuotta. Opetus on paljolti projektiluonteista. Eri tyyppisiä ja erilaisia elokuvia syntyy oppilastyönä runsaasti.