6.1.2017 vanha seloste

 


Rekisteriseloste hyväksyttiin 1.6.2017, LVK hallituksen kokouksessa


 

Rekisteriseloste

 

Hyväksytty seloste astuu voimaan heti!

 

Rekisteriseloste: Lahden Videokuvaajat ry:n jäsenrekisterin henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. 

 

1. Rekisterinpitäjä 

Lahden Videokuvaajat ry (myöhemmin LVK) 

Saimaankatu 12
15140 Lahti
Rekisterinumero: 70.564 

2. Yhteyshenkilö 

Lahden Videokuvaajat ry (LVK) c/o Hallitus
Saimaankatu 12
15140 Lahti 

 

3. Rekisterin nimi 

Lahden Videokuvaajat ry – paperi- ja / tai sähköinen jäsenrekisteri.

Sivut on varmennettu jäsenten henkilökohtaisilla tunnuksilla ja salasanoilla. 

https://www.lahdenvideokuvaajat.fi/jasensivut/ 

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käytetään jäsenten asiakassuhteen hoitamiseen, jäsenmaksujen keräämiseen, jäsenten kuvaamisen, harrastamisen toiveiden ja osaamisen hallintaan ja kehittämiseen sekä analysointiin. Käyttö tapahtuu voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa. 

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman jäsenen lupaa. Julkisia tietoja ovat vain jäsenen nimi, kotipaikka.

Näitä tietoja käytetään vain julkisiin ja rahoitus- ja avustusanomuksiin pyydettäessä. Yhdistyksen jäsenet näkevät näiden lisäksi jäsenten / yhdistyksen toiminnan ja keskinäisen yhteydenpidon kannalta tärkeät tiedot. 

Tietoja käytetään LVK:n hallituksen valvonnassa. Hallitus valtuuttaa tarpeellisiksi katsomansa pääkäyttäjän tai pääkäyttäjiä, joilla on pääkäyttöoikeus. Pääkäyttäjillä on oikeus täydentää tietoja ja siirtää tietoja oikeille kohdilleen tulosteiden laadun parantamiseksi. 

 

5. Rekisterin sisältämät tiedot 

Jäsenrekisterin välttämättömiä perustietoja ovat jäsenen nimi, osoite, syntymävuosi, (yrityksiltä y-tunnus), puhelinnumero, sähköpostiosoite, lupatiedot ja kiellot, tunnistamis- ja käyttötiedot, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot. 

Palvelussa käsitellään seuraavia, rekisteröityjen jäsenten itse itsestään antamia tietoja, kuten harrastamiseen liittyviä tietoja, sekä tietoja, jotka liittyvät ja auttavat jäsenten ja yhdistyksen harrastetoiminnan kehittämisessä, tilaisuuksien ja koulutusten suunnittelussa sekä keskinäisissä yhteydenpidoissa. 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään. Henkilötietoja voidaan täydentää ja päivittää myös pääkäyttäjän toimesta. Pääkäyttäjällä on oikeus täydentää ja päivittää tietoja. 

 

7. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Kaikki tiedot sijaitsevat Avoine Oy:n omilla palvelimilla Suomessa

 

8. Tarkastus- ja kielto-oikeus 

Rekisteröidyillä on henkilötietolain 26 §:n mukainen oikeus tietojensa tarkistamiseen sekä oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramarkkinointia ja etämyyntiä varten. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: 

Lahden Videokuvaajat ry / hallitus Saimaankatu 12
15140 Lahti 

Rekisteröity voi milloin tahansa tarkastaa ja päivittää itseään koskevat tietonsa sähköisesti. Tiedot löytyvät heidän itsensä yksilöllisten käyttäjätunnusten ja salasanojen takaa, tai LVK:n pääkäyttäjältä. 

 

9. Tekniset häiriöt 

Sivuston ylläpitäjä LVK ei vastaa mahdollisista teknisistä häiriöistä Avoine Oy:n toiminnassa.